.. ..
  •  
  • Ngày làm việc Monday - Friday
  • Giờ làm việc 09.00 – 17.00
  • Số di động 0400 702 515
  • Số văn phòng 03 8086 2157

Tổng Quan Về Chúng Tôi

Tại HiCom Care, chúng tôi hướng tới việc vận dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy cải thiện việc sử dụng quỹ và kế hoạch NDIS cho những người tham gia, điều phối viên hỗ trợ và nhà cung cấp. Dịch vụ, app ứng dụng và tool online của chúng tôi tập trung vào Quản lý Kế hoạch NDIS để giúp đỡ, quản lý và hỗ trợ Người tham gia vận dụng tối đa quỹ NDIS của mình.

App & Tools Theo dõi hóa đơn
Nhanh chuẩn Thanh toán hóa đơn
Dịch vụ tốt Trả lời nhanh
Tự chủ Quyền lựa chọn

Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý kế hoạch
Là người quản lý kế hoạch của quý vị, chúng tôi sẽ:
  • Xử lý các hóa đơn của quý vị, đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ được thanh toán đúng hạn trong vòng 3 ngày làm việc và giải quyết mọi vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng
  • Cung cấp lời khuyên độc lập, đáng tin cậy về ngân sách NDIS dựa trên nhu cầu cá nhân của quý vị
  • Cung cấp quyền truy cập vào ứng dụng di động để theo dõi chi tiêu của quý vị, xem trạng thái của hóa đơn và phản hồi về chúng nếu có vấn đề.
  • Ngoài ra, ứng dụng của chúng tôi luôn cập nhật mới nhất ngân sách NDIS của quý vị và đưa ra chỉ dấn hữu ích.
  • Cố gắng trả lời câu hỏi của quý vị trong ngày.

App & Công cụ online

Phần Mềm Hiệu Quả

Ứng dụng & phần mềm

Theo dõi chi tiêu và hóa đơn NDIS của quý vị một cách rõ ràng và đơn giản, để quý vị luôn biết ngân sách còn lại bao nhiêu (cũng có sẵn dưới dạng ứng dụng, vì vậy thông tin chi tiết luôn ở bên quý vị).

Xem chi tiết

Thanh toán và hoàn trả nhanh chóng

Các nhà cung cấp dịch vụ của quý vị được thanh toán nhanh chóng trong vòng 3 ngày làm việc. Và quý vị có thể nhận hoàn trả cho các chi phí tự trả sau 2 ngày làm việc!

Xem chi tiết

Nắm vững kế hoạch của quý vị

Ứng dụng bao gồm các giải thích về danh mục hỗ trợ trong kế hoạch của quý vị và về cách sử dụng ngân sách của quý vị cho nhiều loại hỗ trợ, chẳng hạn như iPad / máy tính bảng, vận chuyển v..v

Xem chi tiết

Theo dõi ngân sách & hóa đơn

Quý vị có thể tìm và lọc hóa đơn trong một lần tìm kiếm đơn giản và biết chính xác trạng thái của chúng. Ngoài ra, quý vị luôn có thể theo dõi ngân sách với thông tin mới nhất.

Xem chi tiết

Nhận Xét Của Khách Hàng

Tin tức

Live Your Potential - NDIS Expo 2021

Thông tin về sự kiện Live Your Potential - NDIS Expo 2021

19 Apr
18/06/2021

Tìm hiểu những điều cần biết về "Assistance with Daily Living".

11/06/2021

Tìm hiểu sự khác nhau giữa Plan Management và Support Coordination